Crveno pile Roman Crveno pile donosi jo jednu napetu avanturu urednika crne kronike Ive Remetina i njegova prijatelja Vlade o tara inspektora u zagreba koj policiji Kada za vrijeme jednog uobi ajenog obiteljskog

 • Title: Crveno pile
 • Author: Pavao Pavličić
 • ISBN: 9789531416818
 • Page: 364
 • Format: Paperback
 • Roman Crveno pile donosi jo jednu napetu avanturu urednika crne kronike Ive Remetina i njegova prijatelja Vlade o tara, inspektora u zagreba koj policiji Kada za vrijeme jednog uobi ajenog obiteljskog posjeta prijateljima u jednom novozagreba kom naselju Ivo Remetin postane jednim od prvih svjedoka ubojstva, ne e ni slutiti da je smrt mlade ene samo po etak krvavog nizRoman Crveno pile donosi jo jednu napetu avanturu urednika crne kronike Ive Remetina i njegova prijatelja Vlade o tara, inspektora u zagreba koj policiji Kada za vrijeme jednog uobi ajenog obiteljskog posjeta prijateljima u jednom novozagreba kom naselju Ivo Remetin postane jednim od prvih svjedoka ubojstva, ne e ni slutiti da je smrt mlade ene samo po etak krvavog niza zlo ina Ubijena je mlada ena, koja za me unarodnu korporaciju prodaje lijekove, a potom i njezin mu , koji je ef kabineta ministra iseljeni tva Istra uju i sa svojim prijateljem, policijskim inspektorom Vladom o tarom, Remetin upoznaje razli ite ljude i dobiva uvid u neobi ne sudbine, da bi na kraju, zahvaljuju i svojoj pronicljivosti, uspio rije iti zagonetku.Pou en dugogodi njim iskustvom na mjestu urednika crne kronike u jednom dnevnom listu, novinar Ivo Remetin uspje no rje ava brojne zamr ene zlo ine u mnogim romanima Pavla Pavli i a Posljednjih godina itatelji su mogli pratiti njegove avanture u romanima Tu ni bogata , Zmijska serenada, Cvije e na vjetru, Krvnik u ku i, Stara ljubav i Krvna veza, a Crveno pile jo je jedan napeti krimi sa zagreba kih ulica.

  • [PDF] Download ☆ Crveno pile | by ☆ Pavao Pavličić
   364 Pavao Pavličić
  • thumbnail Title: [PDF] Download ☆ Crveno pile | by ☆ Pavao Pavličić
   Posted by:Pavao Pavličić
   Published :2020-06-22T21:43:30+00:00

  About “Pavao Pavličić

  1. Pavao Pavličić says:

   Pavao Pavli i ro en je 16 kolovoza 1946 godine u Vukovaru gdje je zavr io osnovnu kolu i gimnaziju Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je poredbenu knji evnost i talijanski jezik, a doktorirao je 1974 tezom iz podru ja metrike Sesta rima u hrvatskoj knji evnosti.Od 1970 g zaposlen je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je i danas redoviti profesor na Odsjeku za komparativnu knji evnost Knji evni i znanstveni interesi kod njega su podjednako zastupljeni i isprepli u se Kao znanstvenika, Pavli i a zaokupljaju teme iz starije hrvatske knji evnosti i literarne teorije Iz tog podru ja objavio je ve i broj rasprava i nekoliko knjiga Rasprave o hrvatskoj baroknoj knji evnosti, 1979, Knji evna genologija, 1983, Stih u drami, drama u stihu, 1985, Sedam interpretacija, 1986, Poetika manirizma, 1988, Stih i zna enje, 1993, Barokni stih u Dubrovniku, 1995.Knji evnu karijeru zapo eo je kao novelist i izdao je tri knjige pripovijedaka La a od vode, 1972, Vilinski vatrogasci, 1975, Dobri duh Zagreba, 1976, te dvadesetak romana Plava ru a, 1977, Stroj za maglu, 1978, Umjetni orao, 1979, Ve ernji akt, 1981, Slobodni pad, 1982, Trg slobode, 1986, Rakova djeca, 1988, Koraljna vrata, Diksilend, Kruh i mast,1996Neraskidiva veza Pavli i eva znanstvenog i knji evnog interesa mo e se i pro itati iz njegovih romana Naime, gotovo svi njegovi glavni junaci imaju nekakve veze s njegovim zvanjem Tako u romanu Koraljna vrata filolog odlazi na Lastovo pregledati stare spise me u kojima e prona i dva izgubljena pjevanja Gunduli eva Osmana U Rupi na nebu glavni lik je prevoditelj Pavli i je prevodio talijanske dolcestilnoviste koji otkriva zagreba ke gornjogradske podzemne hodnike, a u njegovom posljednjem romanu Numerus clausus u sredi tu pozornosti je student knji evnosti kao pripovjeda i njegov prijatelj, student medicine.Ve u Pavli i evoj novelisti koj fazi tre a zbirka pripovjedaka Dobri duh Zagreba primije ena je stanovita promjena u njegovom pisanju koja je postala njegova trajna odlika mije anje fantastike i postupaka karakteristi nih za kriminalisti ki roman Naime, u osnovi ve ine Pavli i evih romana je struktura enigme, a fantasti ne elemente koristi pri stvaranju zapleta Osim strukture enigme i fantasti nih elemenata, u njegovim romanima uo ljivi su i postupci karakteristi ni za tzv zabavnu knji evnost dinami na fabula puna neo ekivanih obrata , jednostavan izraz, plo ni likovi, odnosno likovi svedeni na funkcije koje imaju u strukturi zapleta.  2 thoughts on “Crveno pile

  1. Zgodan i pitak krimić. Ne suviše pretenciozan i s obzirom da je smješten u Zagrebu - s onim osjećajem poznatosti kojeg imam i kad gledam domaće filmove. Možda bi me ova pričica da je smještena u neki Duluth ili PAris, Texas ostavila nezainteresiranim i bio bih možda puno kritičniji - ovako, sasvim zgodno.

  2. Budući da dosad nisam napisala nijedan osvrt na Pavličićev serijal o istragama Ive Remetina, red je da to učinim sad :) Moj prvi susret s Remetinom je bio u “Krvniku u kući”, i od tog romana brižljivo pratim i, usudim se reći, radosno iščekujem nove avanture našeg urednika. Nije teško pogoditi zašto. Kad god čitam romane o Remetinu, preplavi me neka blagost i ugoda. Za to su dijelom zaslužni slučajevi. Kod Remetina nema izopačenih serijskih ubojica koji čuče na mračnim par [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *